Muc-Off Dry Chain Lube sprej

14.50

Skladom

Je mazivo vyvinuté špeciálne pre mazanie moderných hnacích reťazí. Teplotná stálosť maziva súvisí s jeho dynamickou odolnosťou.

Muc-Off Dry Chain Lube sprej – Je mazivo vyvinuté špeciálne pre mazanie moderných hnacích reťazí.
Jeho suché zloženie mu umožňuje:
zvládať extrémne tlaky, ktoré sú na dnešné reťaze sústredené
zvládať vysoké prevádzkové teploty reťazí, bez toho aby sa mazivo rozpadlo
eliminovať prichytávanie nečistôt
efektívne doplnenie maziva aj na nie celkom čisté povrchy reťazí

Teplotná stálosť maziva súvisí s jeho dynamickou odolnosťou, tj. schopnosťou odolávať odstredivým silám, ktoré na ne pôsobia v súvislosti s rýchlosťou pohybu reťaze a pôsobením strihových sil v dôsledku vlnenia reťaze potom,čo jednotlivé články opúšťajú ozubené kolečko. Nezvládnutie týchto extrémnych tlakov sa opäť prejaví ako rozptyl maziva.

Hlavné menu

Muc-Off Dry Chain Lube sprej